Đã Đóng

Mathmatic Model - Markov chain..

i need the expert for Mathmatic Model - Markov chain . Details will be discussed.

Kĩ năng: Statistics, Toán học, Phân tích thống kê, Thống kê SPSS

Về Bên Thuê:
( 583 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #32717886