Đã Đóng

multivariate statistics expert

i need the multivariate statistics expert for multiple jobs.

Kĩ năng: Statistics, Phân tích thống kê, Toán học, Thống kê SPSS, Ngôn ngữ lập trình R

Về khách hàng:
( 465 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #28250372