Đã Đóng

R Programmer expert required

Job Description:

I need the R programmer for my urgent task. Please bid if you have the experience. Details will be shared with winning bidder.

Kĩ năng: Ngôn ngữ lập trình R, Statistics

Về khách hàng:
( 493 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #13515329