Đã Đóng

Rapidminer task

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹1200 cho công việc này

₹1250 INR trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.5
yesrajbharti

A proposal has not yet been provided

₹1150 INR trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0