Mở

Rapidminer task

A simple task using Rapid miner. If you havent used Rapid miner please dont apply.

Details in Chat box.

Kỹ năng: Data Analytics, Phân tích thống kê, Statistics

Xem thêm: rapidminer decision tree cannot handle numeric label, f measure in rapidminer, auc in rapidminer, rapidminer roc curve, confusion matrix rapidminer, performance classification in rapidminer, performance vector rapidminer, rapidminer label attribute

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) nalgonda, India

Mã Dự Án: #14912483

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹1200 cho công việc này

₹1250 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
yesrajbharti

A proposal has not yet been provided

₹1150 INR trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0