Đã Đóng

statistical analysis - Stata needs to be used.. -- 2

I need the statistical analysis expert.. for multiple projects. Details will be discussed.

Kĩ năng: Statistics, Ngôn ngữ lập trình R, Phân tích thống kê, Thống kê SPSS

Về khách hàng:
( 605 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #33611965