Đã Đóng

Statistical Data analysis..

Job Description:

I need the Statistical Data analysis expert for multiple jobs

Kĩ năng: Statistics, Toán học, Ngôn ngữ lập trình R, Phân tích thống kê, Thống kê SPSS

Về khách hàng:
( 650 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #35083538