Đã Đóng

Statistical

3 freelancer đang chào giá trung bình $10/giờ cho công việc này

beyondtheideas

We are in this field from past 10 yrs with Sound knowledge in Statistical analysis.

$7 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
idecorner

I am expert in statistical analysis. please give this job to me, i will give the best of my skill to service you. Thanks.

$2.8 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
yurarid

Let's do it together

$20 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0