Đã hoàn thành

R statistics help

Được trao cho:

wlamagna

I am systems engineer and datamining specialist. Let me know when to start.

$200 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
3.4

5 freelancer đang chào giá trung bình $162 cho công việc này

Ohuma

Statistician here. See PMB for details

$50 USD trong 0 ngày
(16 Nhận xét)
5.7
jimmay

I have used R for many years and am a professional statistician.

$200 USD trong 2 ngày
(2 Nhận xét)
3.1
abtomatindia

sir, i am ready to complete this

$200 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
arpi1983

i can do this

$160 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0