Đang Thực Hiện

Stock calculations

I need a deep analysis of major OMX stocks, including betas for stocks and etc.

Kỹ năng: Excel, Nghiên cứu tài chính

Xem thêm: calculations, need image major muscles, need photos deep etched, need calculations

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) fsdfdsf, United States

Mã Dự Án: #1663195

Đã trao cho:

vbexcel

Hired by the Employer

$129 USD trong 3 ngày
(27 Đánh Giá)
5.4