Đã Đóng

(Singapore) Setup, migration of EMC storage and Dell Data Protection System

We are looking for freelancers who are certified by EMC / Dell to:

1. Setup / Migrate and maintain EMC storage

2. Setup Dell data protection system

You have to be a Singapore resident to be shortlisted

Kĩ năng: An ninh máy tính, Data Extraction, Khai thác dữ liệu, Xử lí dữ liệu, Khoa học dữ liệu, Lao động phổ thông, Storage Area Networks

Địa điểm: Singapore

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Singapore, Singapore

ID dự án: #17991970