Đã Đóng

Structural Engineer Needed

Need to determine load limits of I-beam supported Mezzanine.

Kĩ năng: Kĩ thuật cấu trúc, Kĩ thuật, Local Job

Địa điểm: Broadview, United States

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

ID dự án: #31559209

7 freelancer chào giá trung bình$2071 cho công việc này

(42 Nhận xét)
7.1
(95 Nhận xét)
7.3
(12 Nhận xét)
6.1
(6 Nhận xét)
4.3
(6 Nhận xét)
3.8
(5 Nhận xét)
3.9
(2 Nhận xét)
3.3