Đang Thực Hiện

Subtitles introduction.

Introduce subtitles (3 languages) in a video tutorial

Kỹ năng: 3D Animation

Xem thêm: introduction video, science project tutorial video, winrunner tutorial video, fluent tutorial video, flash tutorial video, advance seo tutorial video, english tutorial video, tutorial video capture screen

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Bilbao, Spain

Mã Dự Án: #1666171

Đã trao cho:

wroom7

Hired by the Employer

$100 USD trong 5 ngày
(35 Đánh Giá)
7.1