Đang Thực Hiện

SugarCRM upgraded/move

We need to move 2 Sugar System's from one server to a new one.

The move may require an upgrade from Sugar 4.2.1 to Sugar 4.5.1, before the move is made.

The most important part is that no data is lost in the move.

Kĩ năng:

Xem nhiều hơn: sugar, server move, one sugar, move, lost server, upgrade sugarcrm, sugarcrm system, move upgrade, sugarcrm move server, move sugarcrm server, system move, move server data, sugarcrm server, move server, lost data, cmkc

Về Bên Thuê:
( 43 nhận xét ) Dublin, Ireland

ID dự án: #161528

1 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

pabloferre

Thank you. Pablo

$300 USD trong 5 ngày
(24 Nhận xét)
4.2