Đã Đóng

Tuyển freelancer lam lap trình SugarCRM dài hạn

THiet lập hệ thống quản lý phòng cho thuê, xây dựng dashboard

Kĩ năng: SugarCRM

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #17103394

1 freelancer đang chào giá trung bình ₫400000 cho công việc này

auriclesoft09

Hi, We are confident that we can accomplish the project as per your requirement. You are requested to go through our Profile to know our domain knowledge and our Services. We have done lots of customization on Su Thêm

₫400000 VND / giờ
(8 Nhận xét)
5.3