Đã hoàn thành

Supplied design to html5 jquery etc

I will supply the design in psd and you will convert the design to html5 with appropriate jquery as supplied in brief (slideshow etc)

Kĩ năng: HTML5, PSD to HTML

Xem nhiều hơn: convert psd to html5, convert html to html5, html5 jquery, html5 design, html jquery design, convert to html5, supplied, slideshow design, convert psd html jquery, slideshow html5 psd, psd convert html5, convert jquery, psd html slideshow, convert html html5, psd design html5, html5 psd, slideshow psd html, html5 slideshow, html html5 convert jquery, slideshow jquery html5, slideshow html html5, slideshow html5, convert psd html5, etc, design psd html jquery

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Abermain, Australia

ID dự án: #1622017

Được trao cho:

gobyweb2

Hired by the Employer

$50 AUD trong 2 ngày
(49 Đánh Giá)
6.3