Đã Hủy

Find me a Supplier for GA-F2A88XM-HD3P morthboards

Job Description:

required: GA-F2A88XM-HD3P mortherbaord

Qty: 5 - 100 per month

target price: under $70 dollars

Kĩ năng: Tìm nguồn cung ứng

Về khách hàng:
( 73 nhận xét ) Prospect, Australia

ID dự án: #10914609