Đã Đóng

Produce My Perfume In France

Needed to find perfume factories in France. We have our own receipe . Send it to Singapore.

Kĩ năng: Tìm nguồn cung ứng, Tìm nguồn cung ứng sản phẩm, Sản xuất, Bán hàng, OEM Sales

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Singapore, Singapore

ID dự án: #34387189

3 freelancer chào giá trung bình$91 cho công việc này

(10 Nhận xét)
5.1
(15 Nhận xét)
5.1
(15 Nhận xét)
4.9