Đã Trao

surfing networks

i am a fast learner.. simple instruction i can follow

Kỹ năng: Tiếp thị qua Email, Phần mềm cài sẵn, YouTube

Xem thêm: am networks, fast learner, fast learner adaptive, personal skill fast learner, want fast learner job, fast learner skills, word fast learner, fast learner deliver right

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Santiago,

Mã Dự Án: #4547683

1 freelancer đang chào giá trung bình ₱1767 cho công việc này

getveltrod

Hired by the Employer

₱1767 PHP trong 2 ngày
(2 Đánh Giá)
0.4