Đã hoàn thành

139332 Citizenship test -$50 I owe u!

Hi Alex

Hopefull you will be the only guy to get this private project - I still owe you $50!

Jasmal

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem thêm: owe, citizenship

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét )

Mã Dự Án: #1885507

Đã trao cho:

webta

Tadaa! :)

$50 USD trong 0 ngày
(2 Đánh Giá)
4.8