Đang Thực Hiện

4766 cron for auto server backup

I need automated server back up on 2 servers. Have ftp access to backup server.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: anything auto, backup admin, auto server, system backup, server backup, admin backup, cron backup, automated backup, cron ftp, backup cron ftp, backup ftp, access backup, auto ftp, auto backup, server ftp, automated ftp backup, ftp backup, backup access, backup server

Về Bên Thuê:
( 97 nhận xét ) Simpsonville, United States

ID dự án: #1755636

Được trao cho:

jayantvr

Dear Sir! I am ready to do this on both servers.

$40 USD trong 2 ngày
(49 Đánh Giá)
4.7