Đang Thực Hiện

127453 Debiaan Kernel Panic

pivot_root: No such file or directory

sbin/init: 432:cannot open /dev/console: No such file

Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!

I get this error when i try to start my server. I need somone to fix the kernel for me. ASAP

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: kernel, start admin server, kernel panic syncing attempted kill init, kernel panic syncing, panic, init, system kill, system kernel

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) Marietta, United States

ID dự án: #1873621