Đã hoàn thành

161773 For ketan404

As discussed 2 hours more training

Using the old svn system:

find out locations

username and password

Adding them also

and also testing by adding some copies and committing them

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem thêm: ketan more, Testing Training

Về Bên Thuê:
( 180 nhận xét ) Melbourne, Australia

Mã Dự Án: #1907962

Đã trao cho:

kskulkarni

Thanks for choosing me again. Ketan

$40 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.6