Đã hoàn thành

118539 Install backuppc on linux

Hello,

we need the backup software backuppc ([url removed, login to view]) installed on on server.

Best regards

Niels

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: backup admin, linux net, net linux, install server linux, admin backup, software linux, install backuppc linux, install backuppc, backuppc, linux backup, linux server backup, backup linux server

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) Berlin, Germany

ID dự án: #1864708

Được trao cho:

sanjivsl

Hi, Our team can easily do it, plz refer to PMB for more details. Regards, Sanjiv

$24 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0