Đang Thực Hiện

118134 Install bacula and BackupPC

Hello,

I need installed on a CentOS Server:

Bacula with Webinterface and BackupPC

Best regards

Niels

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: install centos, bacula, centos install backuppc, install backuppc centos, install backuppc, best centos server, backuppc, webinterface

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) Berlin, Germany

ID dự án: #1864302