Đã hoàn thành

122088 Mencoder install

I need someone to help me install mencoder on linux.

Via screen, or just given instructions

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: linux install mencoder, mencoder install, mencoder, install mencoder

Về Bên Thuê:
( 180 nhận xét ) Melbourne, Australia

ID dự án: #1868254

Được trao cho:

workflowsl

I can help you now.

$40 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0