Đã hoàn thành

140590 Moving Linux Server

This is a special project for Santosh:

1. Set up the new linux server, harden the system, put FFMEG files, install fantastico

2. Move all websites to the new server

3. Fix errors happening during moving the websites

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: harden, linux harden, linux server files, linux server install, fix linux, project linux server, admin linux server, fix server system, santosh project, project server move project, install linux server, admin fix linux, move files server, install ffmeg, linux server project, move server, fantastico, move project server, linux set server, set linux server, moving websites, server admin linux server, harden linux server, ffmeg, linux errors

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Jakarta, Indonesia

ID dự án: #1886765

Được trao cho:

sysadmin

Please accept my bid.

$35 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0