Đang Thực Hiện

157681 Need Software Installed

Hello,

I need someone to install zend optimizer, ioncube and the softwares for common video hosting to a vps. This is an easy job for someone and will not take much time. Paypal paymment preferred.

Happy Biding

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: preferred admin, vps hosting admin, ioncube install, zend time, need system optimizer, System Optimizer, video hosting paypal, paypal software, need vps, ioncube vps, install ioncube vps, need softwares, install software vps, zend optimizer, software installed, zend video, zend optimizer installed, zend admin, vps system admin, software paypal system, software paypal, paypal zend, need software, software install vps, zend paypal

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #1903866