Đang Thực Hiện

327428 Network my home

I have some cable and some plugs. I need someone with a crimping tool and experience building a network to help me network my home.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: cable network, system network admin, tool admin, home network , home system, plugs

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

ID dự án: #2073235