Đang Thực Hiện

129810 PHP on plesk

Need new version of php with zend.

Need this done asap.

- You need to know plesk and have good skills as this server is tricky.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: php new version, server plesk is, Plesk, zend php admin, tricky php, zend admin, good skills php, plesk php version, plesk system admin, plesk server, php plesk, plesk php, version plesk, plesk admin, admin plesk

Về Bên Thuê:
( 180 nhận xét ) Melbourne, Australia

ID dự án: #1875978