Đang Thực Hiện

129953 PHP recompiled - Plesk

Php recompiled to new php4.4.4.

Server is linux

os: rhe 3

cpu:p4 3gig dual

******************

Additional problem

- Plesk is constantly trying to reinstall already installed software

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: server plesk is, rhe, Plesk, p4, reinstall, dual php, php linux admin, plesk reinstall, cpu linux, plesk problem, plesk linux, php4, plesk system admin, plesk server, php reinstall, php plesk, plesk php, plesk admin, admin plesk, linux plesk

Về Bên Thuê:
( 180 nhận xét ) Melbourne, Australia

ID dự án: #1876121

1 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

FandaR

Hi, no problem. I have over 7 years experience as Linux admin and over 2 years experience with Plesk. I can start now. Thank You

$35 USD trong 0 ngày
(275 Nhận xét)
6.5