Đang Thực Hiện

129951 PHP recompiled on Plesk

I need the php recompiled on a plesk server.

Current version 4.3.2 and need it php 4.4.4

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: Plesk, plesk php version, plesk system admin, plesk server, php plesk, plesk php, version plesk, plesk admin, admin plesk

Về Bên Thuê:
( 180 nhận xét ) Melbourne, Australia

ID dự án: #1876119