Đã hoàn thành

166527 Plesk Sever Problems

I have a root server that needed updates. I selected the auto update in Plesk to update 8.1 to 8.2 and now I have nothing on my domain names. Needs someone to help

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: sever, Plesk, plesk help, server problems, plesk system admin, plesk server, plesk update, update plesk, root server system update, plesk admin, admin plesk, plesk problems

Về Bên Thuê:
( 30 nhận xét ) Shelby, United States

ID dự án: #1912720

Được trao cho:

FandaR

Hi, i have over 8 years experience as Linux admin. i can look into it. Thank You

$80 USD trong 0 ngày
(275 Đánh Giá)
6.5