Đã hoàn thành

148224 Restarted for one programmer

This project is awarded to sohaileo please do not bid. I will close it as soon as I have a chance.

This project is open only for scriptlance to get their money on a failed previous project

Thank you to you all who read this

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: open programmer, programmer money, system admin programmer, money programmer

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Cornwall, Canada

ID dự án: #1894403

Được trao cho:

sohaileo

As per discuss.

$75 USD trong 0 ngày
(170 Đánh Giá)
5.9