Đang Thực Hiện

145482 server admin needed

Hi,

need WHM panel installed on a server and some other stuff configured.

Please post in pmb for more info.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: whm server, Server admin, server configured, server admin panel, post admin, server post, server whm, Need Server Admin, server panel, server whm panel, admin needed, server server post, server admin needed

Về Bên Thuê:
( 98 nhận xét ) Haifa, Israel

ID dự án: #1891658