Đã hoàn thành

116672 Server Setup

I have a Server, which need the following done to it:

1. Install VHCS.

2. Secure the Server.

3. Add/Change the DNS so it will use my domain.

Server OS:

Fedora Core 6

Looking for this to be done, ASAP, its a pretty Easy task, if you know Linux and Fedora.

Good Luck...

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: system.core, system core, change dns linux, change dns server, install vhcs linux server, install vhcs linux, secure server, asap linux server, setup dns server, fedora setup, fedora secure linux, server fedora, asap server, Domain Setup, dns change, setup secure linux server, secure linux server, system admin setup dns server linux, setup fedora core, install linux fedora core

Về Bên Thuê:
( 36 nhận xét ) Tucson, United States

ID dự án: #1862839

Được trao cho:

bfons808

9 years Red Hat Linux experience.

$45 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0