Đã hoàn thành

140800 Server/Site Rescue

For rescuing our server and getting cpanel active.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: rescue system, rescue server, cpanel server admin, cpanel site

Về Bên Thuê:
( 70 nhận xét )

ID dự án: #1886975

Được trao cho:

inetsl

$125 for server security and cPanel configuration and $200 for site data recovery and setting up of 4 websites.

$325 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0