Đang Thực Hiện

163949 Setup FTP

Need to setup FTP on my dedicated server, want to export autoresponder files to my computer.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem thêm: computer setup, dedicated server setup, server ftp, setup dedicated server

Về Bên Thuê:
( 52 nhận xét ) bristol, United Kingdom

Mã Dự Án: #1910140

Đã trao cho:

rstanca

Available now.

$10 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0