Đã hoàn thành

150130 Simple htaccess redirect

Hello

I would like the following implemented please.

User goes to [url removed, login to view]

I would like the user to then be redirected to [url removed, login to view]

So [url removed, login to view] does not exist, it should just redirect the user to [url removed, login to view]

Any questions, just ask.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: php http redirect, http redirect, php htaccess, redirect system php, redirect http, redirect system, simple htaccess domain, redirect www www php, redirect htaccess, domain redirect, htaccess redirect php, redirect php, simple php redirect, htaccess www, simple htaccess, domain htaccess, htaccess redirect, redirect htaccess, php admin redirect, simple http redirect, redirect domain, simple username, php redirect

Về Bên Thuê:
( 96 nhận xét ) NA, Hong Kong

ID dự án: #1896309

Được trao cho:

thatscriptguy

as discussed

$5 USD trong 0 ngày
(120 Đánh Giá)
6.0