Đang Thực Hiện

326124 System Admin wanted

i need website transferred. current site uses cPanel and new server does not have cPanel and it is VPS

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: vps admin, system admin server, vps system admin, cpanel system admin, cpanel server admin, cpanel admin, wanted need website, system admin cpanel

Về Bên Thuê:
( 152 nhận xét ) Tashkent, Uzbekistan

ID dự án: #2071931