Đang Thực Hiện

154948 Trixbox setup with SPA 3102

I have a trixbox installed in one of my computers, I purchased SPA 3102 Linksys. I want to be able to set trixbox and 3102. I need detailed instructions on how to do this.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: spa 3102, spa, spa system, setup trixbox, linksys, trixbox setup, trixbox

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) cambridge, United States

ID dự án: #1901132