Đã hoàn thành

146304 Ubuntu ISO image DL580 Compaq

I'm having trouble getting the torrent ISO located at:

[url removed, login to view]

I need someone to help me get this ISO for My Compaq DL580 with the Smart Array

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem thêm: tor, iso, iso system, help image, ubuntu admin, mininova

Về Bên Thuê:
( 36 nhận xét ) Kinross, Australia

Mã Dự Án: #1892481

Đã trao cho:

ECoder

hello, i can help you.i have downloaded the torrent.

$14 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0