Đã hoàn thành

6224 URGENT - Fix Kernel - NOW!

Kernel giving following error... mount: error 6 mounting ext3 pivotroot: pivot_root (/sysroot, /sysroot/initrd) failed: 2 Need fixed NOW!

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: now, mount, kernel, system kernel

Về Bên Thuê:
( 78 nhận xét ) Bryan, United States

ID dự án: #1757094

Được trao cho:

nsavin

Will be done immediately. Sincerely, Nikita Savin

$60 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0