Đang Thực Hiện

125432 URGENT: need name server fixed

after a recent reboot our NS wont respond

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem thêm: ns#, need reboot, need name

Về Bên Thuê:
( 24 nhận xét ) myrtle beach, United States

Mã Dự Án: #1871598

Đã trao cho:

linuxsupport

Hi, Can be fixed within an hour

$15 USD trong 0 ngày
(38 Đánh Giá)
5.5