Đang Thực Hiện

149977 vps setup

Hi,

I have a vps with cent0s4.5. I need following

package

1) potfix+mysql

2) apache2

3) php5 with zend encoder

4) phpmyadmin

6) ssl cert

7) dns for 2 domain(also for mail).

Let me know if there is any confusion.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: vps, vps setup, vps admin, setup a vps, Cert, vps ssl, vps mail, vps setup admin, ssl dns, ssl setup, confusion, setup ssl, apache2, mail vps, mysql dns, Domain Setup, need vps, setup mail, mail setup, dns ssl, zend admin, vps system admin, ssl cert , php5 admin, setup zend

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1896156