Đóng

165594 Webmin installed and conf

Dự án này đã được trao cho rstanca với giá $75 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

Hello,

I have a dedicated server on which I would like to install webmin. I tried to install it but apache does not seem to work with php, so I will need an expert to do it. My server uses Debian as an operating system. The server will be a http ad server with many many small connections. I will need a stable configuration to be done and also I will need some DDOS protection against attacks.

TO resume: webmin+apache+php+mysql+ddos protection

Need this ASAP.

Thanks,

Petru

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online