Đã Đóng

Build open source project for Microsoft Visual Studio

6 freelancer đang chào giá trung bình $263 cho công việc này

simonchen

I'm interested in this project, it's a game project you want get it compiled under windows platform?

$500 USD trong 7 ngày
(30 Nhận xét)
6.2
Toby20100504

I think we can do this for you

$250 USD trong 10 ngày
(13 Nhận xét)
4.1
mdbinu

I will make it for you

$150 USD trong 2 ngày
(5 Nhận xét)
4.1
AiR2rJ0S8

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
PaulZibot

Please check my PM

$200 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
donASKet

for MS VS 2010 is ok?

$225 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0