Đang Thực Hiện

122905 Build Adsense with YACG

Build 280 adsense websites with [url removed, login to view]

i have 280 domians and i need fast install YACG scripts on all of them.

this is type of data entry and not complex anyone who know how to use YACG can bid on this project. all instructions laidout in [url removed, login to view]

Max bib is $50 for all 280 domains.

Regards

Soli

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Nhập liệu, Tiếp thị, Quản trị hệ thống, WordPress

Xem nhiều hơn: websites build, complex data entry, build install scripts, adsense adsense, install adsense, adsense domains, build admin, build adsense, websites build websites, fast data entry system, data entry adsense, adsense data entry, scripts data entry, adsense websites, install yacg, data entry scripts, build websites bid, yacg instructions, yacg install, bid build websites, install scripts websites, yacg

Về Bên Thuê:
( 32 nhận xét ) kfar saba, Israel

ID dự án: #1869071