Đang Thực Hiện

147924 Files from one host to another

I currentley have files hosted at a host in which I need to transfer all those files over to my new host....IXWEB. Budget is very limited.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu, MySQL, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: data host, host, files transfer, transfer files

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét )

ID dự án: #1894103