Đã hoàn thành

142400 Input Keywords into WordPress

Hi

I need someone to login into my wordpress site ([url removed, login to view]) and add keywords into the custom fields for approx 130 blog posts which are already there.

I have just installed a meta tag plugin and can't be bothered to go through all the previous posts to add keywords.

Instructions:

All you have to do for each post is click "Manage" and scroll down to custom field and select "keywords" and place the keywords in the "Value" field, separated by commas eg. keyword1, keyword2, keyword3, keyword4, keyword5

I need you to have a quick glance over each post and pick 5 relevant keywords to be added.

Thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Nhập liệu, Quản trị hệ thống, WordPress

Xem nhiều hơn: wordpress uk, wordpress login admin, wordpress manage, glance, tag plugin, wordpress manage plugin, wordpress field select, wordpress input, custom field post wordpress, wordpress data input, scroll data wordpress, add login wordpress site, wordpress select plugin, wordpress custom field, data entry add blog, wordpress add data entry, meta tag data entry, custom fields plugin, wordpress plugin custom data, data wordpress site, meta plugin, wordpress site manage, manage site wordpress, wordpress login system, wordpress input data

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét ) Stone, United Kingdom

ID dự án: #1888575

Được trao cho:

martiniwebb

Hi:Please see PMB.

$20 USD trong 3 ngày
(16 Đánh Giá)
4.4