Đang Thực Hiện

128274 Webmaster to create 200 Subdom

I need a webmaster to create 200 subdomains on a website.

I also need a simple 1 page HTML file modified (should be able to do a mass find/replace).

This modified file should be ftp'd so it is available on each subdomain.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu, Quản trị hệ thống

Xem thêm: website to create, create page html, create 200, create website replace, find replace, data entry ftp website, create website entry page, simple html page data entry, create mass subdomains, admin file data entry, mass replace, find webmaster, subdomains find, find subdomain, find subdomains, create ftp website, find admin create, mass data entry, create ftp, create html file, create subdomain, need webmaster, create html data entry, webmaster need, mass ftp

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) Washington, United States

Mã Dự Án: #1874442

Đã trao cho:

thehificoder

as agreed

$25 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0